Categorieën
Bon Mot du Jour neologismen wim t. schippers' neologismen

Brimstig

`brim·stig (bijv.nw)

Sfeerwoord voor onduidelijk, onbestemd of treurig, verzonnen door Wim T. Schippers.
(link)

Update: Rudy Cuperus schrijft:

Ik ben bijna 42, en ken dit woord van mijn grootouders. Ze kwamen van Het Bildt (het noordwesten van Friesland, Oude Bildtdijk)

In het boek “Verdomd interessant, maar gaat u verder: De taal van Wim T. Schippers” van Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman staat dat Schippers het woord niet zelf heeft bedacht, maar opgepikt heeft van zijn (Zeeuwse?) vriendin (pag. 59):
“Het woord waarmee de weduwe Nel van der Hoed-Smulders in We zijn weer thuis de gemoedstoestand van zoon Simon Raaspit beschrijft: ‘Hij was weieens een beetje brimstig en had z’n melancholieke buien, maar zag toch altijd weer overal gauw een gat in.’
Het woord ‘brimstig’, wellicht afgeleid van het Engelse ‘brimful’, dat zoiets als ‘boordevol’ betekent of van ‘brims’ ofwel brems, horzel, zal vergeefs worden gezocht in de woordenboeken van Van Dale. Schippers pikte het op uit de familietaai van zijn vriendin Ellen Jens, en het schijnt van oorsprong Zeeuws te zijn. Hoewel ook Friezen ‘brimstich’ kunnen worden. Het is een uiterst sfeervol woord: zonder dat we precies weten wat ‘brimstig’ betekent, begrijpen we al snel dat het iets met somberheid, ongedurigheid of weerbarstigheid te maken moet hebben. Ook Schippers zelf wil nog wel eens tot brimstigheid vervallen. In een interview met de VPRO-Gids uit 1997 vertelt hij: ‘Interviews, gedver. Je wordt er altijd op afgerekend. Ik word er zo, zo brimstig van.’ ”
(verdomd interessant maar gaat u verder)

In het blad “Onze Taal” van december 2005 vond ik deze ingezonden brief:
“In de oplossing van de Taaltest (Onze Taal oktober) staat dat brimstig (‘korzelig’) een Wim T. Schippers-woord is, “waarschijnlijk uit het Zeeuws”. Maar ook in het Fries is het gangbaar, zij het geschreven als brimstich. Voor de etymologie verwijst het Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal (dl. 3, blz. 216) naar het Nederlandse woord bremstig. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt dit woord in deel III (1) op blz. 1276-1277, met als toevoeging: “Nog in vele gewesten bekend”. Het Friese brimstich betekent: ‘teeldriftig, tochtig (inz. van koeien)’, ‘bars, nors, korzelig, ontstemd’ en ‘onhandelbaar (van paarden)’.”
(Onze Taal)

In het ‘echte’ Fries heeft het dus een andere betekenis dan het volgens mij heeft, maar het Bildts is geen Friese, maar een Hollandse taal (achtergrondinfo: de roots van de meeste ‘Bilkers’ ligt in Zuid-Holland, waar de slikwerkers voor de inpoldering van de Middelzee oorspronkelijk vandaan kwamen, en het Fries en het Hollands door elkaar gehusseld hebben).

Categorieën
Bon Mot du Jour wim t. schippers' neologismen

waarachtig oninteressant

waarachtig oninteressant (uitdrukking)

Wim T. Schippers had in 1963 in Museum Fodor een zaal ingericht met zout op de vloer en een andere met een partij gebroken glas. In een gesprek daarover, in het kunstprogramma ‘Signalement’ bij de VARA, legde uit dat hij een onderzoek deed, ‘met wetenschappelijk karakter’ naar fenomenen als de waarachtige oninteressantie.

De presentator beaamde dat de zoutzaal saai en oninteressant was, maar vond daarentegen dat het knisperen van glas onder de schoenzolen een interessant gehoor was. Schippers knikte begrijpend daarop en zei droog: “Inderdaad, een zekere inconsequentie is ingebouwd.”

Categorieën
Bon Mot du Jour wim t. schippers' neologismen

Jammer, maar helaas

Uit een verdomd interessante bundel Schipperismen:

,,Veelgebruikte uitdrukking op momenten dat men zich maar neerlegt bij de situatie. De constructie werd door Schippers opzettelijk in het leven geroepen om na te gaan of een uitdrukking, die grammaticaal gezien echt niet kon, toch zou worden opgepikt. Dat werd hij. Dat is opvallend, want de uitdrukking gaat nergens over. Iets is jammer, en vervolgens impliceert het ‘maar’ dat er en tegenwerping of nuancering op die constatering volgt, wat niet het geval is.”

Bron: Verdomd interessant, maar gaat u verder. De taal van Wim T. Schippers.