Literatuurlijst

 • Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren ’60 in Nederland (Tentoonstellingscatalogus bij gelijknamige tentoonstelling in Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1979), Staatsuitgeverij, Den Haag, 1979;
 • Theodor W. Adorno: ‘How to look at Television’ In: The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture. Routledge, Londen, 1991, pp. 136-153;
 • The Arts for Television. (red. Kathy Rae Huffman, Dorine Mignot), Essays door Rosetta Brooks et al. Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 1987;
 • Steve Austen, Linda Bouws, Christel Weijers: Beyond Mass Media. Channels for the Arts/ Challenge for the Arts. Felix Meritis Foundation, Amsterdam, 1993;
 • Howard S. Becker: Art Worlds. University of California Press, Berkeley, 1982;
 • Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technische Reproduzierbarkeit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1963, (oorspronkelijk in: ‘Zeitschrift für Sozialforschung’, 1936);
 • A.M. Bevers: ‘Cultuurspreiding en publieksbereik. Van volksverheffing tot marktstrategie’ In: In ons diaconale land: opstellen over cultuurspreiding. (red. Hans van Dulken et al.), Van Gennep/Boekmanstichting, Amsterdam, 1988, pp. 64-98;
 • Ellis Cashmore: …and there was television. Routledge, Londen, 1994;
 • George Dickie: The Art Circle. Haven Publications, New York, 1984;
 • John Fiske: Television Culture. Routledge, Londen, 1987;;
 • Jaap van Ginneken: De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1996;
 • Stuart Hall: Television as a medium and its relation to culture. University of Birmingham, Birmingham, 1975;
 • Pierre Janssen: Kunstgrepen. Televisie alsof het gedrukt staat. De bezige bij, Amsterdam, 1961;
 • Gerrit Komrij: Horen, zien en zwijgen: vreugdetranen over de treurbuis. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1977;
 • A.A. Kooyman: ‘De vicieuze cirkel. Kunstspreiding per televisie’ in: In ons diaconale land: opstellen over cultuurspreiding. (red. Hans van Dulken et al.), Van Gennep/Boekmanstichting, Amsterdam, 1988, pp. 99-111;
 • Wim Knulst: Het hooggeëerd publiek op weg naar de zelfbediening. Onderzoek naar verandering in de omvang en samenstelling van het kunstpubliek in het televisietijdperk. Boekmancahier 11, 1992, Amsterdam, pp. 8-29;
 • Wim Knulst: ‘Omroep en kunst, over de culturele taak van radio en televisie’, In: Jan Kassies 1920-1995. Tussen politiek en cultuur. (samenstelling & redactie: Fenna van den Burg en Hans van Dulken), Amsterdam, Boekmanstudies, 1996, pp. 21-50;
 • Wim Knulst: Mediabeleid en cultuurbeleid. Een studie over de samenhang tussen de twee beleidsvelden (deel 10 in de serie ‘Voorstudies en achtergronden mediabeleid’), Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘s-Gravenhage, 1982;
 • Ronald Kuipers: Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1991;
 • Kunst op de buis: over televisie, kunst en kunstenaars (verslag van gelijknamige forumdiscussie) (M.m.v. J. Rogier, Rogier Sinaasappel, Cas Smitshuijsen e.a.) Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Amsterdam, 1979;
 • Kee Lengkeek: Het aanzien van de kunst. Over de achtergronden van het beperkte beeldende-kunstaanbod op televisie. (Doctoraalscriptie Algemene Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht), Utrecht, 1994;
 • Erik Lohmann en Michel Simons: Televisiekijkers en hun kijk op kunst. nos, Hilversum, 1983;
 • Ben Manschot: Het zijn de programma’s die het hem doen. Normen en feiten over de televisieprogrammering in Nederland 1972-1992. Amsterdam, 1993;
 • Jacqueline M. Neumann: Kunsttheorie en televisiepraktijk, (Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis, Rijksunversiteit Leiden), Leiden 1991;
 • Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994. (red: Huub Wijfjes m.m.v. E. Smulders), Waanders, Zwolle, 1994;
 • Warna Oosterbaan Martinius: Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Gary Schwartz/SDu, ‘s-Gravenhage, 1990;
 • Eric Oosterhout en Ab Revoort: Basisboek televisie maken. Het regisseren en produceren van videoproramma’s. Wolters-Noordhoff, Groningen, 3e druk, 1995;
 • Henk van Os: Torens van Babel. De Prom, Baarn, 1995;
 • Robert Pelfrey & Mary Hall-Pelfrey: Art and mass media. Harper & Row, New York, 1985;
 • Neil Postman: Amusing ourselves to death. Public Discourse in the Age of Show Business. Methuen, Londen, 1987 (eerste druk 1985), (Nederlands vertaling: Wij amuseren ons kapot. De Geestdodende werking van de beeldbuis. Het Wereldvenster, Houten, 1986);
 • Presentatie van beeldende kunst op de Nederlandse televisie. (verslag van de werkgroep ‘beeldende kunst en televisie’) (Marjan Boot, Josine van Droffelaar, Frans Haks et al.) Kunsthistorisch Instituut, Utrecht, 1973;
 • ‘Problèmes de la télévision’, themanummer van Etudes Cinématographiques, nrs.16-17, 2de trimester, 1962, pp. 83-92;
 • Paus Pius XII: Miranda Prorsus. Encycliek over film, radio en televisie. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1958;
 • Marie-Adèle Rajandream: ‘Videokunst’, In: Vrij spel. Nederlandse kunst 1970-1990 (red: Willemijn Stokvis & Kitty Zijlmans), Meulenhoff, Amsterdam, 1993, pp. 127-165;
 • Revision. Art programmes of European Television Stations. (Red. Dorine Mignot), Essays door Maarten Bertheux et al., Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 1987;
 • ‘De rol van de omroepen, de politiek en de organisaties’, (programma nummer 6) In: De schone schijn (typoscript van gelijknamige serie tv-programma’s uitgezonden in 1979-’81), nos, Hilversum, 1981, pp. 89-102;
 • Harry Ruhé: Het beste van Wim T. Schippers. Centraal Museum, Utrecht, 1997;
 • Fokke Sierksma: Testbeeld. Essays over mens en televisie. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1963;
 • E. Stasheff, W. Bretz: The television program, its writing, direction and production. New York, 1959;
 • George Steiner: Het verbroken contract. Bert Bakker, Amsterdam, 1990 (Vertaling van ‘Real presences’, 1989);
 • J.M. Stellingwerf: Openbaar Kunstbezit, een nieuw experiment in het Nederlandse culturele leven. Een reconstructie. (Doctoraalscriptie vakgroep Geschiedenis van Industriële samenlevingen, Erasmus Universiteit Rotterdam), Rotterdam, 1989;
 • Televisie en vertrossing, (samengesteld door Mia de Bruyn). DIC-map 58, Documentatie- en informatiecentrale van De Horstink, Amersfoort, 1976;
 • Televisie: Vraagstuk-waagstuk. (Bouwstenen voor de kennis der maatschappij no.42), (Red: M. Rooij et al.), Van Gorcum & Comp., Assen, 1961;
 • Television. An International History. (red: Anthony Smith), Oxford University Press, Oxford, 1995;
 • Paulus Vierkant: Televisiekijkers in Nederland. Een onderzoek naar het televisiekijkgedrag van de Nederlandse bevolking. (Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen), 1987;
 • Chris Vos: Het verleden in bewegend beeld. Een inleiding in de analyse van audiovisueel materiaal. De Haan, Houten, 1991;
 • John A. Walker: Arts TV. A History of Arts Television in Britain. John Libbey & Company, Londen, 1993;
 • Tony Wilson: Watching Television. Hermeneutics, reception and popular culture. Polity Press, Cambridge, 1993;

Artikelen

 • Ien Ang & Michel Simons: ‘Stuart Hall: interview over populaire cultuur’, In: Skrien, nummer 116, maart 1982, pp. 10-14; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Elinoor Bergvelt: ‘Televisie doet te weinig aan beeldende kunst’, In: NRC-Handelsblad, cultureel supplement, 5 juni 1982; (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Informatie, Den Haag)
 • Paul Beugels: ‘Een levendige cultuur is gebaat bij samenspel van kunst en omroep’, In: Ons Erfdeel, nummer 33, 1990 (mei-juni), pp. 378-386; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Ellen van den Boomgaard: ‘Subsidies Kunstkanaal wellicht ingetrokken’, In: De Volkskrant, 18 december 1996
 • Hans Blokland: ‘Europese integratie belemmert culturele pluriformiteit’ in: Staatscourant 126, dinsdag 4 juli 1995, pp. 5-6; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Pierre Bourdieu: ‘In de greep van de journalistiek’ (vertaald door Rokus Hofstede), in: De Witte Raaf, nummer 66, maart-april 1997, pp. 4-5 (eerder verschenen in nr 101-102 van Actes de la recherche en sciences sociales [maart 1994], later opgenomen in de publicatie Sur la télévision in de reeks Raisons d’agir van Liber Editions [november 1996]);
 • Monique Brandt, Fred van Garderen: ‘Kunst is dodelijk voor een commercieel station’, In: Nieuwsblad van het Noorden, 24 februari 1995; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Peter van Bueren: ‘Je zit tegen ongeïnteresseerde schuimrubber muur te bonken’, In: De Volkskrant, 18 april 1974; (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Informatie, Den Haag)
 • H. Burton: ‘Reaching for the Revolver. Current Thoughts on Cultural Television’ In: EBU Review, nr. 5, september 1985, pp. 30-35; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Hans Croiset: ‘Televisie niet meer dan een doorgeefluik’, In: De Gooi- en Eemlander, 4 januari 1995; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Jan van Galen: ‘Kijkers zijn slecht te spreken over kunst op televisie’, In: De Volkskrant, 9 april 1982; (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Informatie, Den Haag)
 • Frans Haks: ‘Over Fred Haché, Barend Servet, Fluxus en Wim T. Schippers’ In: Museumjournaal, nummer 18, 1973, pp. 246-251;
 • Marlite Halbertsma: ‘Eenmaal andermaal. Museumschatten van Sister Wendy en ander kunstprogramma’s op televisie’, In: Jong Holland. Tijdschrift voor kunst en vormgeving na 1850, nummer 1, 1996, pp. 6-8;
 • Stuart Hall: ‘Televisie en cultuur.’ In: Skrien, nummer 121, september 1982, pp. 32-41; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Paul Hendriksen: ‘De onmogelijk kunst van kunstclassificatie’, In: Broadcast Magazine, juni 1994, nummer 54, pp. 30-31; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Hubert Hermans: ‘The arts on television’, In: EBU rview, programmes, administration, law, Volume XXXIX, nummer 6, november 1988, pp. 42-45; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Ger Jochems: ‘Televisie biedt zelden een goed gemaakt kunstprogramma’, In: NRC-Handelsblad, 5 juni 1982; (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Informatie, Den Haag)
 • Jan Kassies: ‘Ophouden met boeteprediken’ In Trouw, 28 februari 1992; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Ben Manschot: ‘De culturele taken van televisie.’ In: Skrien, nummer 125, maart 1983, pp. 18-19; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Arjen Mulder: ‘Het is beeldende kunst, want je kijkt ernaar.’ In: De witte raaf, nummer 56, juli/augustus 1995, pp. 17-18;
 • Rob Perrée: ‘Kunst en pop op de televisie.’ In: Skrien, nummer 126, april 1983, pp. 31-32; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Peter Peters: ‘Hans Keller en kunst op de tv’ in: VPRO-gids, 17-23 juli 1993; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Philip Peters: ‘Mooi of niet mooi. laat maar zitten, als ze maar weten wat er aan de hand is’ In: De tijd, 6 februari 1981, pp. 50-55; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Han Santing: ‘Kunst op de buis. Video galerie Gerry Schum, Fernseheausstellung nov. 1970.’ In: Skrien, nummer 106, april 1981, pp. 36-39; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Rob Schouten: ‘Zappend de Verelendung tegemoet’, In Trouw, 28 februari 1992; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Jorinde Seydel: ‘Kunst is nu eenmaal niet het gewone ABC. Een gesprek met Jeroen Visser’ In: Film en tv-maker, nummer 274, 1987, pp. 24-25, 29; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Suchen Tan: ‘Kunstkanaal legt kijker niet uit waar het over gaat’, In: Trouw, 11 juni 1993; (Rijksinstituut voor Kunsthistorische Informatie, Den Haag)
 • Ernie Tee: ‘Televisie als scheppende cultuur.’ In: Skrien, nummer 125, maart 1983, pp. 16-17; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Hollands Maandblad, (themanummer over televisie), nummer 6/7, 1996;
 • Ellen de Vries: ‘Kunst op televisie, oftewel: wie zijn erger, Rijswijkers of Hilversummers?’ In: Broadcast Magazine, nummer 52, april 1994, pp. 24-25; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Paul Witteman: ‘Kunst is een soort ruimtevaart, dus spannende televisie’, In: Vara tv-magazine oktober 1988, pp. 8-10; ook gepubliceerd in: Paul Witteman: Met je hoofd in de huiskamer. Interviews over de macht van televisie. Balans, 1989; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Z.n. ‘Kunst en media, media en kunst: een discussie-aanzet’ in: Kunstenkrant FNV. nummer 1 (januari 1985) pp. 10-16; (Bibliotheek Omroepmuseum, Hilversum)
 • Z.n.: De kunstprogrammering van de landelijke publieke omroep 1995-1996. Nederlandse Omroepstichting, Hilversum, 1995;
 • Z.n: Kunst en cultuur op de publieke televisie. nos Gemeenschappelijke Diensten, Hilversum, 1994; (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Z.n: De publieke omroep en cultuur. De Nederlandse omroep als cultuurdrager. (brochure n.a.v. discussie georganiseerd door de Initiatiefgroep Kunsten ’92), nos Gemeenschappelijke Diensten, Hilversum, 1993;
 • Frank van Zijl: ‘Ministerie wil verdubbeling kunstaanbod op televisie’, In: De Volkskrant, 6 mei 1991. (Boekmanstichting, Amsterdam)
 • Jaarverslagen gevonden in de bibliotheek van het omroepmuseum in Hilversum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.