Categorieën
bizz-bla Bon Mot du Jour braltaal citaat eufemismen gezegden jargon neologismen nerdspeak portmanteau spreektaal

Frenemy

friend + enemy = frenemyFrenemy -> friend + enemy

De frenemy is een collega die net een treetje hoger op de carrièreladder staat dan jij. Vaak is het óf een een verzuurde taart met overspannen eierstokken óf een gefrustreerde kwezel zonder carrièreperpectief. De frenemy verpakt pesterijen in een glimlach en een mooie roze strik.

(via NRC)

Categorieën
Bon Mot du Jour citaat mozeskriebels weet je neologismen

Immappacy, of: ongekaartheid

"The True Size of Africa," which Krause describes as his contribution to "the fight against rampant Immappacy

Immapacy -> gebrekkige geografische kennis. Misschien te vertalen met ageografisme of ongekaartheid. Afkomstig van Kai Krause die een kaart van Afrika ontwierp om te laten zien hoe groot het continent is:

Quote:

In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy, there also should be such a concept as “immappacy,” meaning insufficient geographical knowledge.

Naast ongeletterdheid of ongecijferdheid gaan we nu de strijd aan om The People Without Maps te helpen (YouTube filmpje)

Andere mogelijke synoniemen: acartografisme, anatlasticiteit.

(via)

Categorieën
Bon Mot du Jour braltaal citaat

Naar de feiten kijken

Wie zijn tegenstander in een debat wil overtuigen gebruikt waardevolle argumenten. En wat is nou een beter argument dan een argument dat is gebaseerd op feiten? Feiten! Harde, controleerbare feiten. Daar kan geen tegenstander tegenop. Daarom is dit citaat te mooi om te laten liggen. Hero Brinkman van de PVV neemt een hap gebakken lucht en warmt ‘m nog eens extra op.  Hij wijst er op dat zijn standpunt onderbouwd wordt door feiten. Nou ja, bijna:

“Wij kijken naar de feiten en het feit is dat wij vinden dat deze man nooit ofte nimmer een arbeidscontract had moeten krijgen.”

Het is een feit dat wij dat vinden, dus dat wij dat vinden is daarmee extra belangrijk geworden.  Mij deed deze redenering denken aan een docent van cursus die ik deed. Hij hield een lang verhaal om zijn mening duidelijk te maken en sloot af met de onsterfelijke woorden:
,,..En als jij dat ook vindt, dan ben ik het met je eens.”

Brinkman is hier te bewonderen, de quote is rond 8:27 :